Afskrivningsregler ved køb af kunst

Virksomheder kan ved køb af kunst til brug i virksomheden trække udgiften fra i skat såfremt:

- Det er et originalt kunstværk: maleri, skulptur, grafik eller lignende.

- Det er et førstegangskøb direkte fra kunstneren eller gennem et galleri.

- Der sker i erhvervsmæssigt benyttede bygninger.

Er det et kunstværk, der placeres eller hænges op - kan man afskrive på linje med afskrivning af driftsmidler: 25 pct. om året.

Er den kunstneriske udsmykning en del af virksomhedens byggeri - kan udgiften afskrives med 4 pct. om året.

Virksomheder kan også afskrive indkøb af kunst til virksomheden som straks-afskrivning efter de gældende beløbsgrænser (i 2020 er satsen 14.100). Det vil sige, at kunstværker på under kr. 14.100 + moms trækkes fra på én gang.

Køber en virksomhed f.eks. et maleri af en kunstner til 100.000 kr., kan virksomheden årligt afskrive 25 pct. af værdien, ligesom hvis der var tale om ethvert andet driftsmiddel.