ERHVERV OG FORMIDLING

Kunstnernes erhvervsforhold og mulighederne for at formidle kunsten på fornuftige vilkår ligger DBF stærkt på sinde.
For at fremme, at begge dele i videst muligt omfang kan ske på kunstnernes præmisser, har DBF etableret KKArt, kunstnernes egen virksomhed.KKArt

KKArt
KKArt er kunstnernes egen virksomhed. Den er oprettet og ejet af DBF. Virksomheden udfører kunstneriske opgaver, varetager produktion, salg og formidling af opgaver over hele landet. KKArt er en virksomhed, der drives på almindelige forretningsmæssige præmisser, hvor kunstnerne løser opgaverne og arbejder som ansatte på overenskomstmæssige vilkår. Målsætningen er at skabe en sund producerende og formidlende virksomhed, der ikke drives med henblik på profit, men tilgodeser kunstnernes arbejde
Virksomhedens kunstnere promoveres over en bred front via museer, gallerier og andre formidlere.

http://www.kkart.dk 

Kort intro til DBF og KKART from DBF on Vimeo.

Løn- og ansættelsesforhold

Billedfaget er og bør være placeret på arbejdsmarkedet som en profession på linje med andre fag. Det medfører at der kan og bør stilles krav om professionelle erhvervsforhold og herunder også rimelige løn- og ansættelsesforhold for kunstnerne. Derfor arbejder DBF også for at offentlige kunststøtteordninger omlægges, så de omfatter reel løn, honorar eller vederlag for udført kunstnerisk arbejde.

DBF hjælper med at aftale løn- og ansættelsesforhold og giver vejledning i aftaleforhold.

PENSIONSOPSPARING TIL KUNSTNERE

De fleste kunstnere vil i løbet af deres arbejdsliv gøre sig overvejelser om, hvordan deres økonomi kommer til at se ud i alderdommen. Dog er det de færreste, der er med i en pensionsordning. Størstedelen af kunstnere vil gennem sin karriere have svingende indtægter og beskedne privatøkonomier, hvilket betyder at det kan være svært at komme i gang med en pensionsopsparing. 

DBF har derfor - sammen med forsikringsselskabet TRYG og pensionsselskabet Velliv - skræddersyet en pensionsopsparingsaftale, der rummer en fleksibilitet, som kan imødekomme en kunstnerøkonomi. 

 

Læs mere om aftalen her:

Honorarfastsættelse og kontrakter

DBF vejleder medlemmer med

- pris- og lønfastsættelse for udførelsen af opgaver- standardkontrakter til udstillinger og større opgaver

- leveringsbetingelser til reproduktionsopgaver

- konkurrenceregler

DBFs medlemmer kan rekvirere eksemplarer af diverse kontrakter samt yderligere vejledende mindstepriser ved henvendelse til kontoret.

Se et eksempel på en standard kontrakt, vejledende priser samt minimumshonorarer her:

Afskrivningsregler ved køb af kunst

Virksomheder kan ved køb af kunst til brug i virksomheden trække udgiften fra i skat såfremt:

- Det er et originalt kunstværk: maleri, skulptur, grafik eller lignende.

- Det er et førstegangskøb direkte fra kunstneren eller gennem et galleri.

- Der sker i erhvervsmæssigt benyttede bygninger.

Er det et kunstværk, der placeres eller hænges op - kan man afskrive på linje med afskrivning af driftsmidler: 25 pct. om året.

Er den kunstneriske udsmykning en del af virksomhedens byggeri - kan udgiften afskrives med 4 pct. om året.

Virksomheder kan også afskrive indkøb af kunst til virksomheden som straks-afskrivning efter de gældende beløbsgrænser (i 2020 er satsen 14.100). Det vil sige, at kunstværker på under kr. 14.100 + moms trækkes fra på én gang.

Køber en virksomhed f.eks. et maleri af en kunstner til 100.000 kr., kan virksomheden årligt afskrive 25 pct. af værdien, ligesom hvis der var tale om ethvert andet driftsmiddel.

Skattespørgsmål

DBF kan vejlede dig i skattespørgsmål.

Vær på forkant - kontakt DBF før problemerne opstår.

A-kasse spørgsmål

DBF kan vejlede i A-kasse spørgsmål. Hvad må man og hvad må man ikke?

Er du i tvivl? Kontakt DBF inden du gør det.