Om Danske Billedkunstnere

Danske Billedkunstnere arbejder ud fra ønsket om at bidrage konstruktivt til en professionel udvikling af kunsten og fagets rammevilkår til glæde for samfundet.

DBF arbejder for billedkunstnernes erhvervsfaglige interesser og har siden 1981 organiseret professionelle kunstnere inden for billedfaget.

Målsætningen er at placerer billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linje med andre fag. Kunstnernes generelle løn- og arbejdsforhold skal aftales på vilkår, svarende til hvad der er gældende for de fag, der omgiver
det kunstneriske arbejde.

DBF informerer løbende medlemmerne om det aktuelle arbejde og sager af interesse for professionelle billedkunstnere.

DBF´s årskort giver fri adgang til en række museer og udstillingssteder i ind- og udland.

DBF yder bistand til afklaring af juridiske og retslige spørgsmål.

DBF arbejder organisatorisk sammen med Dansk Journalistforbund.

Respekten for billedfaget

DBF arbejder for at skabe respekt om billedfaget.

Det forudsætter, at kunstnerne medvirker aktivt for at opnå aftaler, der svarer til foreningens krav og ikke udfører gratis eller underbetalt arbejde.

Optagelsesbetingelser og anmodning om optagelse

DBF organiserer p.t. ca. 500 medlemmer. Kriteriet for medlemskab er:

- En godkendt kunstnerisk uddannelse, eller
- At man som autodidakt har billedfaget som hovederhverv.

Studerende optages i elevmedlemskab.
Se i øvrigt under Vedtægter §3.

Optagelse
Du kan via formen herunder anmode om optagelse i DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING (DBF)

Ledelse

DBF´s daglige ledelse varetages af Forretningsudvalget, der inklusiv formanden er på fem medlemmer.

Hovedbestyrelsen, der udover forretningsudvalgsmedlemmerne består af 5-7 medlemmer bistår Forretningsudvalget i konkrete opgaver.

Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse vælges af landsmødet, der afholdes hvert andet år.

DBF's kontorer beskæftiger dygtigt personale, der kan træffes i telefontiden

 

DBF Informerer

Karin takker af – og vi takker hende - for en livslang indsats.

Reception på kontoret den 24. oktober kl. 14-17 - alle er velkomne.

Karin Meisl stopper på kontoret med udgangen af oktober måned og det skal markeres.

Debatforum

DBF har et debatforum på Facebook, kun for DBF-medlemmer.

Har du en konto på Facebook kan dette link bruges  (hvis du i forvejen er logget på FB)

Hvis du ikke er på Facebook skal du først oprette en konto på www.facebook.dk og dernæst logge dig ind. Benyt derefter dette link til at finde DBF:  hvorefter du anmoder om optagelse.