DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

DBF arbejder for billedkunstnernes erhvervsfaglige interesser og har siden 1981 organiseret professionelle kunstnere inden for billedfaget.

Danske Billedkunstnere ønsker at kunstnernes kompetencer inddrages bredt i samfundslivet og arbejder konstruktivt for en professionel udvikling af det kunstneriske arbejde og fagets rammevilkår.

Målsætningen er at placere billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linje med andre fag – og at kunstnernes generelle løn- og arbejdsforhold aftales på vilkår, der svarer til hvad der er gældende for de fag, der omgiver det kunstneriske arbejde.

  • DBF informerer løbende medlemmerne om det aktuelle arbejde og sager af interesse for professionelle billedkunstnere.
  • DBF´s årskort giver fri adgang til en række museer og udstillingssteder i ind- og udland.
  • DBF yder bistand til afklaring af juridiske og retslige spørgsmål.
  • DBF arbejder organisatorisk sammen med Dansk Journalistforbund.
  • DBF arbejder for at skabe respekt om billedfaget.

Det forudsætter at kunstnerne medvirker aktivt for at opnå aftaler, der svarer til foreningens krav og ikke udfører gratis eller underbetalt arbejde.