DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

KKART - kunstnernes kooperative produktionsvirksomhed er den bedste mulighed for mange af DBF’s medlemmer

Kooperativ-tanken bygger på den styrke vi genererer, når vi løfter sammen - en model der ofte refereres til, ift. den voksende andel af freelancere på arbejdsmarkedet herhjemme. 

I KKArt producerer kunstnerne kunst, og det administrative personale, tager sig af den administrative og bureaukratiske del. 

Kunstner Signe Klejs og formand for DBF forklarer i filmen kort om hvordan KKArt fungerer. 

ERHVERV OG FORMIDLING

Kunstnernes erhvervsforhold og mulighederne for at formidle kunsten på fornuftige vilkår ligger DBF stærkt på sinde. For at fremme, at begge dele i videst muligt omfang kan ske på kunstnernes præmisser, har DBF etableret KKArt, kunstnernes egen virksomhed.
KKArt

DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

DBF arbejder for billedkunstnernes erhvervsfaglige interesser og har siden1981 organiseret professionelle kunstnere inden for billedfaget. Danske Billedkunstnere ønsker at kunstnernes kompetencer inddrages bredt i samfundslivet og arbejder konstruktivt for en professionel udvikling af det kunstneriske arbejde og fagets rammevilkår. Målsætningen er at placere billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linje med andre fag – og at kunstnernes generelle løn- og arbejdsforhold aftales på vilkår, der svarer til hvad der er gældende for de fag, der omgiver det kunstneriske arbejde.